459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Zánět tíhového váčku, burzitida

Popis burzitidy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Tíhový váček (burza) je výchlipkou vazivového obalu šlach, svalů. Burza je naplněna tekutinou a usnadňuje pohyb v kloubu. V těle je více, než 100 burz v oblasti kloubů.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Vznik zánětu tíhového váčku (burzitidy) není zcela přesně objasněn. Při neinfekční burzitidě se uplatňují mechanické vlivy jako je přetížení nebo tlak na burzu. Burzitida může být způsobena i bakteriální infekcí častěji u pacientů s poruchou imunity.

Příčiny

  • příčina není plně pochopena
  • patrně mechanické přetížení, přetěžování opěrné a pohybové soustavy
  • bakteriální infekce

Příznaky

Hlavním příznakem burzitidy je bolestivost nad burzou (tíhovým váčkem). Bolest kloubů, svalů, otoky.

U infekční burzitidy mohou být příznaky i celkové, tedy teplota, únava.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčba je závislá na příčině.

Léky

Při neinfekční burzitidě se váček vyprázdní pomocí jehly a dovnitř se vstříknou analgetika a kortikoidy. Po zaléčení následuje rehabilitace. Pokud léčba nezabírá, je možné váček chirurgicky odstranit. Infekční zánět burzy se léčí místním, častěji celkovým podáním antibiotik.

(Informační zdroje stránky)